راهبرد
در باب ضرورت طلوع «شمس»
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۱۴
موازی‌کاری در تبلیغ، بلای جان دستگاه‌های فرهنگی است
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۴۵
جای خالی هم‌اندیشی در جامعه مداح
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۴۹
تبدیل دین به امر ستادی، نقض غرض است / تصور می‌کنیم تبلیغ دین، امر دم‌دستی است
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۴۸
تعدد و تعارض دستگاه‌های فرهنگی
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۳۶
راهبر سیاست‌گذاری فرهنگی‌ مردم هستند، نه حاکمیت/ سیاست‌های فرهنگی زینت‌ قفسه‌‌ها شده‌اند
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۱۲
رسانه‌های هیئتی و راه پیشِ‌رو
۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۰
کسی که بهتر تفهیم کند موفق‌ است، نه کسی که بلندتر داد بزند/ آخرین راه حل را اول انتخاب می‌کنیم
۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۵۰
بن‌بست کتاب در کوچه حاج‌ نایب
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۹