عکس
نمایشگاه فرهنگ عاشورایی زنجان  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۳ دی ۱۳۸۸ ۱۳:۳۹
نشست «پیام رسانی عاشورا؛ از خرافه‌گرایی تا خرافه‌زدایی»  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۲۵ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۰۱
بررسی روش شناختی کتاب عاشورا شناسی  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۲۴ آذر ۱۳۸۸ ۱۷:۳۲
افتتاح مركز خدمات فرهنگي و مركز فرهنگي كودكان مسجد مقدس جمكران  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۲۲ آذر ۱۳۸۸ ۱۹:۰۷
جشنواره شیخ طوسی با موضوع عاشوراپژوهی  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۲۱ آذر ۱۳۸۸ ۱۴:۳۳
مراحل پاياني بازسازي سرداب سامرا  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۹ آبان ۱۳۸۸ ۱۳:۳۰
مبانی زیارت گرایی در اندیشه شیعی  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۸ آبان ۱۳۸۸ ۱۳:۱۰
شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۲ آبان ۱۳۸۸ ۱۲:۰۷
گزارش سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۵ مهر ۱۳۸۸ ۱۵:۴۷