عکس
هیات شیشه فروش های تهران  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۰ اسفند ۱۳۹۱ ۱۰:۵۳
عزاداری و پياده‌روی آيت‌الله وحيدخراسانی  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۳ شهريور ۱۳۸۹ ۱۰:۳۱
حضور تیم پرسپولیس در کارگاه ساخت ضریح امام حسین(ع)  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۰ مرداد ۱۳۸۹ ۲۱:۴۹
«پیشینه شعر عاشورایی در زبان فارسی»  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۲۲ خرداد ۱۳۸۹ ۱۰:۵۷
استاد فرشچيان در کارگاه ساخت ضریح امام حسین(ع)  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۸ خرداد ۱۳۸۹ ۱۲:۲۴
مراسم سالگرد سيدجواد ذاكر در قم برگزار شد  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۳ خرداد ۱۳۸۹ ۰۸:۵۳
چهارمین نشست عاشوراپژوهی چهل منزل تا اربعین  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۸ خرداد ۱۳۸۹ ۱۰:۱۳
سومین نشست عاشوراپژوهی با عنوان «کارنامه عاشوراپژوهی»  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱ خرداد ۱۳۸۹ ۰۹:۱۷
جشن «گل نرگس»  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۹ اسفند ۱۳۸۸ ۱۲:۴۹