ادبیات
کنگره شعر آیینی کرمانشاه تمدید شد
۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۴۸
شعر انقلاب را به جهان معرفی کنند
۱۵ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۵۶
مجموعه شعر «در مسیر خورشید» رونمایی شد
۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۰۴
سید مهدی شجاعی نوعی مرثیه مدرن به فضای محافل مذهبی تزریق کرد
۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۴۳
مجموعه اشعار مذهبی و مهارتی «طیبه شامانی» در مسیر نشر
۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۱۵
اسفندقه کارگاه شعر آئینی برگزار می‌کند
۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۴۶
لزوم برگزاری جشنواره تخصصی کتاب‌های حوزه ادبیات دینی
۹ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۰۷
کنگره شعر «فجر فاطمی» برگزار می‌شود/ تجمع مداحان و شعرای آیینی
۵ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۱۰
شناخت بیشتر معارف اسلامی سبب دورماندن از آسیب شعر آیینی
۴ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۱۵