بنیاد دعبل
بنیاد دعبل برگزار می‌کند؛ دوره تربیت مربی نظام اندیشه‌های شهید مطهری
۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۰
انتقاد از تلویزیون به دلیل ستاره‌سازی از مداحان/ نقد نباید ذبح استعداد کند
۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۴۱
نمی‌توان قیام امام حسین(ع) را با هدف امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تبیین کرد
۲۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۷:۴۷
فدای همت مردی که داد آخر دست + ماجرای تقدیم جایزه دعبل به سیدمهدی شجاعی
۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۱۸
هیئت جامعه مداح تهران در بنیاد دعبل
۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۱:۱۱
کتابی که به شناسایی سیر تحول آیین‌های عزاداری در ایران کمک می‌کند
۳ آذر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۸
۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۳۲
۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۴
گفت‌وگوها جریان‌ساز خواهند بود/ توجه جدی به تئوری‌ها از ملزومات شمس است
۲۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۶:۰۷
درباره بودجه و حسابرسی بنیاد دعبل خزاعی
بیمه تأمین اجتماعی؛ حقوقی همگانی طبق اصل بیست‌ونه قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی در قالب‌...