تاریخ انتشار
شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۸
۰
کد مطلب : ۳۰۹۲۲

بررسی پدیدارشناختی پدیده چنار خونبار الموت قزوین

تقی زاده داوری،محمود؛ خانمحمدی،کریم؛
بررسی پدیدارشناختی پدیده چنار خونبار الموت قزوین
شیعه شناسی، پاییز 1388 - شماره 27 علمی-پژوهشی (38 صفحه - از 55 تا 92)


در این مقاله موضوع جاری شدن خون از درختی در زرآباد قزوین، معروف به «چنار خونبار» در روز عاشورا مورد بررسی انسان شناختی قرار گرفته است. نگارنده با تلقی موضوع به عنوان یک «پدیده اجتماعی تام» و با بهره گیری از تکنیک های مختلف، تلاش می کند از جنبه های مختلف، ابهامات را شفاف نماید. یافته های پژوهش چنین است: بر اساس آزمایش انجام گرفته، ماده مترشحه از چنار ماهیت خونی ندارد، بلکه صمغ ویژه ای است که بر خلاف سایر صمغ ها پس از جریان یافتن، خشک می شود. رابطه علی میان عاشورا و جریان صمغ اثبات نمی شود; حداکثر یک رابطه تقارن است; زیرا جریان صمغ در سایر ایام نیز قابل مشاهده است. آنچه بر مردم پدیدار می شود، حاصل نگرش آنها به موضوع بوده است و هیچ گونه تصنعی در بین نیست; از این رو هر آنچه مردم احساس می کنند، بیشتر از واقعیت به ذهنیت شان نزدیک است.
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما