تاریخ انتشار
سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۳
۰
کد مطلب : ۳۰۹۰۰

بررسی مفهومی قصیده سید مهدی بحرالعلوم و مقایسة آن با ترکیب بند محتشم کاشانی

آل بویه لنگرودی،عبدالعلی؛ انصاری،نرگس؛ اصانلو،سمیه؛
بررسی مفهومی قصیده سید مهدی بحرالعلوم و مقایسة آن با ترکیب بند محتشم کاشانی
کاوش نامه ادبیات تطبیقی، تابستان 1392، سال سوم - شماره 10 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 1 تا 24)
 


موضوع عاشورا به عنوان یکی از پرشورترین و افتخارآمیزترین رویدادهای تاریخی، همواره مورد توجه ملت های مختلف بوده و هست؛ تا آنجا که ادیبان و شاعران در آثار ادبی خود، از زوایای گوناگون به آن پرداخته اند. در شعر عربی و فارسی هم شاهکارهای بسیاری درباره عاشورا آفریده شده که گاه بر ادبیات سایر ملت ها تاثیری شگرف نهاده است. ترکیب بند محتشم کاشانی یکی از این شاهکارها است که مورد استقبال شاعران متعهد؛ از جمله سید مهدی بحر العلوم در ادبیات عربی قرار گرفته است. آنچه انجام این پژوهش را از منظر ادبیات تطبیقی ضروری می نماید، عمق عاطفه و نوع نگاه دو شاعر به موضوع عاشورا است که نشان از تاثیر این رویداد بر وجدان جمعی انسان ها دارد. این مقاله موضوعات و شخصیت های عاشورایی را از نگاه دو شاعر بررسی می کند و دیدگاه های مشترک و متفاوت آنان را با ذکر نمونه های شعری تبیین می نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهند که هر دو شاعر به موضوع عاشورا نگاهی مشترک دارند؛ ولی برخی تفاوت ها نیز با توجه به اختلاف فرهنگ و محیط جغرافیایی، موجب تفاوت در نوع نگاه دو شاعر در طرح موضوعات و تصویرپردازی ها شده است. شیوه پژوهش توصیفی - تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.

لینک دریافت
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما