پایگاه خبری دعبل نیوز 1 اسفند 1397 ساعت 13:05 https://www.deabelnews.ir/news/34769/مرثیه-خوانی-حاج-علی-انسانی-فاطمیه-97 -------------------------------------------------- عنوان : مرثیه خوانی حاج علی انسانی/ فاطمیه 97 -------------------------------------------------- متن : دریافت