پایگاه خبری دعبل نیوز 10 آبان 1394 ساعت 12:41 https://www.deabelnews.ir/news/27844/آسیب-وجود-آثار-کلیشه-ای-پژوهش-های-ادبی-عاشورایی-ضعف-کتب-دانشجویی -------------------------------------------------- بررسی کمی و کیفی آثار عاشورایی عنوان : آسیب وجود آثار کلیشه‌ای در پژوهش‌های ادبی عاشورایی/ ضعف در کتب دانشجویی -------------------------------------------------- برگزیده جایزه کتاب سال عاشورا گفت: در حوزه پژوهش‌های ادبی، بیشتر آثار کلیشه‌ای هستند و کتابی که با شیوه‌ای نو و روزآمد در این زمینه موجود باشد دیده نمی‌شود. متن : نرگس انصاری، نویسنده و برگزیده جایزه کتاب سال عاشورا درباره وضعیت نشر کتاب‌های عاشورایی از نظر کمی و کیفی گفت: اطلاعات جامعی درباره همه حوزه‌ها ندارم، اما در حیطه‌ای که خودم فعالیت می‌کنم، در بحث پژوهش‌های ادبی عاشورایی باید گفت که این حوزه به دو بخش ادبیات فارسی و عرب تقسیم می‌شود که در این زمینه کتاب‌های برجسته و شاخصی وجود ندارد و آنچه هست بیشتر در قالب مقاله هستند. وی افزود: در حوزه ادبیات فارسی به صورت مجزا تألیفات متعددی را شاهد هستیم، اما در حوزه پژوهش‌های ادبی به ویژه ادبیات عربی و یا ترجمه آثار عاشورایی از عربی به فارسی آثار کمی وجود دارد به ویژه اینکه در حوزه نثر عاشورایی اثری نداریم و حتی با بررسی ادبیات فارسی با آثار اندکی در این حوزه مواجه هستیم. کمبود آثار منثور عاشورایی در ادبیات فارسی و عرب انصاری ادامه داد: شعرهای بسیاری در حوزه عاشورایی وجود دارد و کتاب‌های خوبی هم در زمینه پژوهش‌های شعر عاشورایی منتشر شده است، اما در حوزه نثر عاشورایی هم در ادبیات فارسی و هم در ادبیات عرب کمبودهایی حس می‌شود و تعداد کمی از آنها که وجود دارند نیز قابل اعتنا و ترجمه هستند که خلأهای بسیاری در این راستا وجود داشته و جای کار بسیاری دارد. این نویسنده در پاسخ به اینکه چه موضوعاتی از نگاه نویسندگان مورد غفلت واقع شده، بیان کرد: در حوزه پژوهش‌های ادبی، بیشتر آثار کلیشه‌ای هستند و کتابی که با شیوه‌ای نو و به روز باشد دیده نمی‌شود. نویسندگان مستقلی به این حوزه ورود نمی‌کنند وی با اشاره به جایزه کتاب سال عاشورا و نقش آن در ارتقای کیفی و کمی آثار عاشورایی اظهار کرد: این موضوع می‌تواند اثرگذاری عمیقی در ارتقای کمی و کیفی آثار عاشورایی داشته باشد و انگیزه پژوهش‌های جدید برای شاعران و نویسندگان به وجود می‌آید و نقد آثار موجود می‌تواند بر کیفیت محتوایی آثار تأثیر بگذارد. برگزیده جایزه کتاب سال عاشورا در ادامه عنوان کرد: بیشتر کسانی که در حوزه ادبیات عرب عاشورایی وارد می‌شوند دانشجویان و اساتید هستند و نویسندگان مستقلی به این حوزه ورود نمی‌کنند و دانشجویانی که در این حوزه کار می‌کنند در حد پایان‌نامه بوده و اغلب آنها ضعیف هستند و اساتید نیز رویکرد و اقبال‌شان به مقاله است تا کتاب. عدم دسترسی به آثار عاشورایی کشورهای عربی این نویسنده تصریح کرد: نگارش کتاب نیازمند وقت و زمان بیشتری است که این موضوع نشان می‌دهد اساتید وقت و حوصله این کار را ندارند و یا این مشکل که منابع کمی وجود دارد نیز وارد است. بحث دسترسی به آثار روزآمد عاشورایی کشورهای عربی مشکلی است که در داخل ایران با آن مواجه هستیم. وی در پاسخ به اینکه در برگزاری جوایزی از این دست چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: این جشنواره‌ها و جوایز باید جامعیت داشته باشند یعنی داوران باید به همه آثار منتشر شده عاشورایی دسترسی داشته باشند و کتابی فاخر و شاخص در این حوزه از دید ناقدان و داوران پنهان نماند و معیارهای درستی برای داوری در نظر گرفته شود و قاعده‌مند و با نظر کارشناسان این حوزه باشد.