تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۴۷
۰
کد مطلب : ۹۱۳۹

اساسنامه بنیاد دعبل خزاعی

اساسنامه بنیاد دعبل خزاعی
بسم الله الرحمن الرحیم
«قل لاأسئلكم علیه أجراً إلا المودة فی القربی »
اساسنامه بنیاد علمی فرهنگی و خدماتی دِعبل خزاعی
مقدمه:
آن هنگام كه رب العالمین خلعت عصمت و طهارت را بر قامت رسول خدا و خاندان پاكش (علیهم‌السلام) راست گردانید، و افتخـار محبت و دوستی آن بزرگواران را بر مؤمنین منت نهاد ، حاصل این محبت را قرب و تعالی به محبوب و حقیقت این سلوك حقه را معرفت ذكر و ذاكر و مذكور قرار داد تا مؤمنین یكدیگر را به محبت و معرفت عترت رسول خدا ( صلوات‌الله‌علیهم ) سفارش نمایند و راه رستگاری را بیابند .
به منظور اعتلا و گسترش این وظیفه مهم با ایجاد بستر مناسب فرهنگی و معرفت دینی بر پایه ارزشهای قرآنی و مكتب عترت (علیهم اسلام) ضروری است كه با ساماندهی و برنامه‌ریزی ضمن شناسایی خدمتگزاران فرهنگی و مادحان و ذاكران اهل بیت ( صلوات‌الله‌علیهم ) با برطرف نمودن مشكلات معنوی و مادی و ارج نهادن به خدمات آنان با ایجاد نهادی كه بتواند این مهم را به انجام رساند، بنیاد خدماتی علمی، فرهنگی دعبل كه به لحاظ حقوقی غیرانتفاعی و غیردولتی خواهدبود با اهداف و شرایط مندرج در اساسنامه تأسیس و در چارچوب قوانین و مقررات كشور فعالیت خواهد نمود.
فصل اول: كلیات ، تعاریف، اهداف و موضوع فعالیت

ماده یك: نام
بنیاد علمی فرهنگی، آموزشی و خدماتی دعبل كه در این اساسنامه به اختصار بنیاد نامیده می‌شود.

ماده دو: تعریف (شخصیت حقوقی)
بنیاد اصالتاً نهادی است حمایتی، خدماتی و غیر انتفاعی كه از نظر حقوقی مستقل می‌باشد.
بنیاد با اهداف كاملاً غیر انتفاعی با جنبه خدمت رسانی و اهداف صنفی برای جامعه ستایشگران، شعراء و ذاكران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خواهد بود.

ماده سه:
سرمایه مؤسسه و تابعیت آن ایرانی است

ماده چهار:
مدت فعالیت بنیاد از تاریخ تأسیس نامحدود می‌باشد.

ماده پنج: مركز بنیاد
مركز اصلی بنیاد در تهران است و نشانی آن (خیابان جمهوری اسلامی – تقاطع خیابان اسكندری شماره 510 طبقه چهارم – واحد 13) می‌باشد.

ماده شش: تغییر مركز و تعیین شعب
بنیاد در صورت ضرورت می‌تواند به ایجاد نمایندگی یا شعبه در هر استان، شهر و شهرستان اقدام نماید و تغییر مركز اصلی در صورت صلاحدید هیئت امناء ممكن خواهد بود.

ماده هفت: سرمایه اولیه و دارایی و منابع درآمد مؤسسه به‌شرح ذیل است:
الف ـ مبلغ 000/000/10 ریال كه در بدو تأسیس از سوی مؤسس تأمین و پرداخت شده است.
ب ـ وجوه نقدی و اموال منقول كه از طرف مؤسس و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسه واگذار شده بود و نیز سایر هدایا و كمك‌های بلاعوض

ماده هشت: اهداف موضوع فعالیت
1. شناسایی مادحان، شعرا و ذاكران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام.
2. انجام خدمات تأمین اجتماعی (از قبیل بیمه، درمانی، عمر و پس‌انداز، تكمیلی و پزشكی، بازنشستگی) و تسهیلات ضروری به آنها و افراد تحت تكفل ایشان.
3. مشاركت دادن جامعه ستایشگران، شعرا و ذاكران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در تأمین بخشی از هزینه‌های مؤٍسسه از طرق گوناگون، (از قبیل: پرداخت بخشی از هزینه‌ها و اعطای امتیازات تألیف كالاهای فرهنگی خویش به بنیاد) .
4. شناسایی منابع مالی و تأمین هزینه‌های بنیاد از طریق آنان ( از قبیل: سازمان اوقاف و امورخیریه، سازمانهای دولتی و غیردولتی و خیرین و سایر كمك‌های مردمی) .
5. پشتیبانی علمی و معنوی از ستایشگران شعرا و ذاكران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در جهت اعتلا و تعمیق فرهنگ مكتب عصمت و طهارت علیهم السلام.
6. كمك به ایجاد تشكلهای فرهنگی در راستای اهداف عالیه بنیاد ؛ جهت تولید فرآورده های فرهنگی .
7. ساماندهی و تقویت محافل اثر گذار فرهنگی در جهت ارتقـــــای بنیه فرهنگی مادحان ذاكران وشاعران اهل بیت ( علیهم السلام )
8. انجام پژوهشهای بنیادین و ویژه جهت تهیه متون فاخر ادبی برای استفاده مادحان و ذاكران ؛ و استفاده بهینه از ظرفیت های ارزشمند حوزه های علمیه و دانشگاهها .
9. ساماندهی و انجام منشورات ( مكتوب و چند رسانه ای ) در حوزه اهداف عالیه بنیاد.

ماده نه(9) :
كلیه فعالیت‌ها و اقدامات مؤسسه بایستی در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه كشوری و سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرد.
ماده ده(10) :
هرگونه تغییر در موضوع و اهداف مؤسسه بایستی قبل از ثبت تغییرات با اطلاع و تأئید دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراكز فرهنگی انجام گردد.
ماده یازده:
به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیت‌های فرهنگی، هنری پیش‌بینی شده در اساسنامه، مؤسسه می‌تواند با رعایت مقررات مربوطه به عملیات زیر مبادرت نماید:
تهیه و تأمین مواد و كالاهای موردنیار و تدارك وسایل و ابزار كار و تلاش به‌منظور تأمین هزینه‌های مؤسسه
سرمایه‌گذاری و مشاركت با اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور بالا بردن شمع كارآیی و توانایی‌های مؤسسه
انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدودة اهداف و موضوع اساسنامه
تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانك‌ها و مؤسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص
ماده دوازده‌ :
هرگاه انجام و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مؤسسه با وظایف و اختیارات برخی از سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و وزارتخانه‌ها ارتباط داشته باشد، قبل از انجام و اجرای آن نسبت به كسب مجوز از مراكز ذكر شده ذی‌ربط اقدام خواهد شد.
فصل دوم: اركان اصلی بنیاد

ماده سیزده : اركان بنیاد
1.هیئت امناء
2.هیئت مدیره
3.مدیر عامل
ماده چهارده : هیئت امناء
هیئت امنا متشكل ازپنج نفر از فرهیختگان حوزه مــــــعارف دینی است كه همگی موسس بنیاد نیز می باشند.
تبصره 1 : تصمیم گیری در مورد حضور فرد جدید یا استعفای اعضا در جمع هیأت امنای بنیاد برعهده اعضای هیأت امنا و بر اساس رای اكثریت ایشان محقق میگردد .
ماده پانزده : وظایف و اختیارات هیئت امنا :
1.نصب و بركناری، رد و یا قبول استعفاء اعضاء هیئت مدیره بنیاد.
2.تغییر و اصلاح مواد اساسنامه و تصویب آن.
3.انتخاب اعضاء ركن نظارتی شامل (بازرسین و حسابرس) جهت نظارت بر عملكرد و رسیدگی به اسناد و صورت حسابهای مالی بنیاد .
4.تعیین حق‌الزحمه اعضاء هیئت مدیره، بازرسین، حسابرس بنیاد، و در صورت صلاحدید تأمین حق‌الزحمه برای هیئت امناء
5.تعیین منابع جدید و جلب كمك‌های نقدی و امكانات مالی، تصویب استفاده از تسهیلات بانكی و اعتبارات.
6.تنظیم و تصویب آیین نامه داخلی هیئت امناء.
7.استماع گزارش هیأت مدیره و مدیر عامل و رسیدگی به آن و اظهار نظر درباره گزارش بازرس.
8.تصویب سیاست‌ها و تدابیركلی و برنامه‌های كلان بنیاد.
9.نظارت كلی بر حسن اجرای اهداف و سیاست‌های بنیاد.
10. تصویب و ابلاغ مصوبات و سیاستهای كلی به هیئت مدیره جهت دریافت هرگونه مجوز و ایجاد مؤسسات در چهارچوب اهداف بنیاد.
11. پیشنهاد انحلال بنیاد با احراز شرایط مطرح در فصل چهارم.
12. تشكیل دو جلسه حداقل در سال و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و تصویب طرحها و برنامه‌های ارائه شده در چارچوب سیاستهای كلی بنیاد.
ماده شانزده : هیئت مدیره
هیئت مدیره مركب از پنج نفر آگاه به امور اقتصادی، خدماتی و فرهنگی آموزشی (خصوصاً در حوزه اهداف بنیاد) كه دارای توان مدیریتی و اجرایی لازم ‌باشند كه به حكم رئیس هیئت امناء به مدت سه سال منصوب خواهند شد.
تبصره: انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان اعضای هیئت امناء بلامانع است
ماده هفده : وظایف و اختیارات هیئت مدیره
1. انتخاب یك نفر از میان اعضاء هیئت مدیره و یا خارج از آن به عنوان رییس هیأت مدیره ومدیر عامل بنیاد .
2. تنظیم و تصویب آئین نامه داخلی هیئت مدیره
3.تصویب برنامه‌ و بودجه و تراز مالی و ساختار سازمانی و تشكیلات .
4. تأئید و ارسال گزارشات عملكرد و صورت‌های مالی سالانه به هیئت امناء
5. بررسی پیشنهاد مدیر عامل بنیاد درخصوص ساختار و سازمان تشكیلات و ارائه به هیئت امناء
6. تدوین راهكارهای اجرایی سیاستهای مطرح شده از سوی هیئت امناء
7. بررسی و تنظیم روش‌های رسیدگی به امور خدماتی مادحان، ذاكران وشاعران اهل بیت ( علیهم السلام ) جهت تصویب در هیئت امناء .
8. بررسی و ایجاد و هیئت تحقیق به منظور گزارشات رسیده در مورد تخلفات سازمان اجرایی بنیاد .
9. بنیان‌گذاری و بهبود مستمر روشهای نوین در فرآیند كاری و ساختار سازمانی بنیاد و بكارگیری توانمندی های حوزه فناوری اطلاعات (IT).
ماده هجده : جلسات هیئت مدیره با حضور اكثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اكثریت آرا معتبر خواهد بود و در صورت تساوی آراء رأی طرفی كه ریاست هیأت مدیره موافق آن است لازم الاجراء خواهد بود.
ماده نوزده‌ : هیئت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به رییس هیآت مدیره و مدیر عامل تفویض نماید .
ماده بیست‌ : رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
مدیر عامل بنیاد برای مدت سه سال با با رای اكثریت اعضای هیئت مدیره به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بنیاد و به عنوان بالاترین مقام اجرایی بنیاد انتخاب و منصوب می گردد . رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به عنوان نمایندگان قانونی بنیاد دارای كلیه اختیارات لازمه قانونی اجرایی بوده نمایند ه تام الاختیار بنیاد می باشد كه اَهّم وظایف آنان به شرح ذیل است :
ماده بیست‌ویك : وظایف و اختیارات مدیر عامل
1. حفظ و حراست از اموال بنیاد و تهیه صورت دارایی از اموال آن
2. رسیدگی به حسابهای بنیاد و پرداخت بدهیها و وصول مطالبات
3. اجرای مصوبات هیئت امناء در ارتباط با امور بنیاد
4. تهیه و تنظیم و تدوین برنامه و بودجه سالانه
5. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های اجرایی لازم
6. تهیه طرح سازمان تشكیلات و شرح وظایف اجرایی واحدهای تابعه در تمامی رده‌های اجرایی بنیاد و پیشنهاد آن به هیئت مدیره
7. اجرای سیاست‌ها، خطی‌مشی‌ها و طرح ها و برنامه‌های مصوب
8. تهیه صورت‌های مالی و گزارش عملكرد سالیانه و ارائه به هیئت مدیره یا هیئت امناء
9. پیشنهاد تأسیس، تعطیل، و انحلال شعب یا نمایندگی بنیاد به هیئت مدیره.
10. امضای كلیه مكاتبات عادی و صدور اجازه پرداخت اعتبارات در قالب آئین نامه‌های مصوب.
11. افتتاح حساب‌ جاری و سپرده و سایر حسابهای مورد نیاز نزد بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری و نیز نگهداری حسابها و حفظ و حراست از اموال و دارایی‌های بنیاد
12. پیشنهاد و اجرای سایر اموری كه برای حسن اداره بنیاد اعم از فعالیت‌های مستقیم یا غیر مستقیم لازم باشد.
13. حضور در محاكم و پیگیری امور قضایی و تعیین وكیل جهت دفاع از حقوق بنیاد در تمامی مجامع و محاكم
ماده بیست‌و دو : ركن نظارتی
تعیین نظار و شرح وظایف ركن نظارتی بر عهده هیئت امناء خواهد بود و همچنین انتخاب بازرس و حسابرس مؤسسه از اختیارات ایشان است.
فصل سوم: مقررات مالی و حسابرسی ـ انحلال و تصفیه
ماده بیست وسه : منابع مالی
ـ دریافت كمك‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی
ـ درآمدهای بنیاد از محل ارائه خدمات و فعالیت‌های موضوعه و همچنین از محل تولید و فروش كالاهای فرهنگی .
ـ دریافت وجوه شرعی با گرفتن مجوزهای لازم
ـ استفاده از تسهیلات و اعتبارات نظام بانكی و یا سایر منابع قانونی كه توسط هیئت امنا معرفی می گردد .
ماده بیست‌وچهار : سال مالی مؤسسه از اول تیر ماه هر سال شروع و تا پایان تیر ماه همان سال خاتمه خواهد یافت.
تبصره: در سال اول تأسیس سال مالی از تاریخ تصویب اساسنامه تا پایان اسفند ماه خواهد بود.
ماده بیست‌وپنج : كلیه اوراق بهادار ـ چكها و اسناد تعهدآور بنیاد به امضای ثابت مدیر عامل و امضاء رئیس یا یكی از اعضاء هیئت مدیره ( سه نفر ) به همراه مهر بنیاد معتبر خواهد بود.
تبصره: كلیه مكاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر بنیاد معتبر خواهد بود.
ماده بیست‌وشش : هرگونه نقل و انتقال و یا فروش اموال دارائی‌های منقول و غیر منقول و سرمایه‌ای بنیاد با تصویب هیئت امناء امكان‌پذیر خواهد بود.
ماده بیست‌وهفت : در صورت احراز شرایط هرگونه تغییرات ( اعم از انحلال و تعطیل ) پیشنهاد آن از سوی هیئت امناء به دفتر مقام معظم رهبری اعلام و هرگونه صلاحدید ریاست سازمان لازم الاجرا می باشد .
ماده سی‌ : فوت یا حَجر یك یا چند نفر در مؤسسه یا هیئت مدیره و مدیر عامل باعث انحلال مؤسسه نخواهد بود عضو جانشین وظایف محوله را انجام خواهد داد و گزینه عضو جانشین با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه خواهد بود.

ماده سی‌ و یك : درباره مسائلی كه در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق مقررات قانونی حاكم بر مؤسسات غیر انتفاعی و غیر تجاری و ضوابط تأسیس مؤسسات و مراكز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار خواهد شد.
ماده سی‌ودو : این اساسنامه در چهار فصل مشتمل بر 29ماده و 2 تبصره در جلسه هیأت مؤسس بنیاد علمی فرهنگی دعبل با حضور كلیه اعضاء و به تاریخ 2/12/1382 قرائت و به اكثریت آراء تصویب و به امضاء رسید.
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما