تاریخ انتشار
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۴
۰
کد مطلب : ۳۴۴۱۹

موسسه حسابرسی مفید راهبر

مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر در سال 1371 به‌منظور ارائه خدمات حرفه‌اي به دستگاه‌ها و مؤسسات تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبري تشكيل گرديد. به‌موجب اساسنامه مصوب، علاوه بر خدمات حرفه‌اي، جهت افزايش كيفيت اجراي وظايف محوله، انجام امور مطالعاتي و تحقيقاتي در امور حرفه حسابداري و حسابرسي در راستاي اهداف نهادها و نيز ارتقاء سطح علمي همكاران در زمره فعاليت‌هاي مؤسسه قرار گرفته است. مؤسسه" عضو جامعه حسابداران رسمي ايران" و همچنين "معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار" مي‌باشد. موسسه بين 270 موسسه عضو جامعه در طبقه "الف" ارزيابي شده و از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار جزء موسسات گروه " 1 " مي‌باشد. همچنين موسسه دارنده "گواهي تقدير سه ستاره تعالي" از سازمان ملي بهره وري مي‌باشد. 
 

تعالی سازمانی 
 موسسه حسابرسی مفید راهبر به منظور بهبود مستمر کیفیت و تعالی سازمانی در اسفند ماه سال 1388 موفق به کسب " گواهی تعهد به تعالی " از موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی ( مسئول اعطای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی) شد و با تداوم و استمرار پروژه های بهبود در اسفندماه 1391 جایزه تعالی سه ستاره را اخذ نمود.
 
چشم انداز
موسسه حسابرسی مفید راهبر در افق 1404 موسسه ای پیشرو در سطح منطقه است که با برخورداری از سرمایه فکری متعهد، توانمند و با انگیزه در فضای دانش بنیان، ارزش مدار و دارای نظام ارتباطی مؤثر و کارآمد، با اتقان و استواری از طریق نظارت اطمینان بخش و معاضدت در رشد حاکمیت مطلوب، پاسخگویی و تعالی دستگاه‌های خدمت گیرنده و نیز نقش آفرینی مؤثر در حرفه حسابرسی، ماندگار خواهد بود.

خدمات موسسه
برخی خدمات موسسه حسابرسی مفید راهبر :
خدمات حسابرسي شامل انواع حسابرسي، بازرسي قانوني،
حسابرسی عملیاتی و عملکرد،
مشاوره مديريت و مالي،
طراحي و پياده سازي سيستم مالي،
خدمات مالي وحسابداري و مالياتي،
نظارت بر امور تصفيه،
و خدماتي كه توسط دادگاهها ومراجع قضايي در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط مؤسسه پذيرفته مي شود و ساير مواردي كه توسط شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران اعلام و تاييد مي شود.

سابقه
مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر به منظور اعمال نظارت و ارتقاء سطح كيفي اطلاعات و گزارشات مالي و مديريتي بنيادها ونهادهاي انقلاب اسلامي، به عنوان مؤسسه غيرتجاري انتفاعي در اواخر سال 1371 تاسيس گرديده است.مؤسسه متعاقباً بر اساس مصوبه مورخ 17/5/1380 هيئت وزيران به عنوان مؤسسه حسابرسي عضو "جامعه حسابداران رسمي ايران" به رسميت شناخته شد. همچنين مؤسسه طبق مصوبه مورخ 22/6/1379 به عنوان "مؤسسه حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادار" فعاليت مي كند.

موضوع موسسه
موضوع موسسه عبارتست از :
خدمات حسابرسي شامل انواع حسابرسي، بازرسي قانوني، مشاوره مديريت و مالي، طراحي و پياده سازي سيستم مالي، خدمات مالي وحسابداري و مالياتي، نظارت بر امور تصفيه، خدماتي كه توسط دادگاهها ومراجع قضايي در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط مؤسسه پذيرفته مي شود و ساير مواردي كه توسط شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران اعلام و تاييد مي شود.

منشورات
موسسه در راستای فعالیت های تحقیقاتی خود اقدام به انتشار سه کتاب نموده است. (1) حسابرسی مدیریتدربخش عمومی - 1375 (2) رهنمود عملی : مدیریت خطر تقلبکسبوکار - 1389 و(3) راهنمای تهیه صورتهایمالی و طراحی ساختار حسابهای نظام جامع مالی - 1391

 
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما