آرشيو
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۴
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۹
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۷
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۶
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۵
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۳
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۲
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۱
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۰
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۶
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۵
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۴
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۳
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۲
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۹
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۳
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۵
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۲
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۱
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۹
 
شعر آیینی فقط این نیست که می‌بینیم
رضا اسماعیلی معتقد است: شعر اصیل آیینی تنها مدح و منقبت، سوگ و مرثیه و تحریک احساسات نیست؛ هرچند در ...