آرشيو
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۲
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۰
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۰
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۸
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۸
مجلس تعـزیة حــر
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۷
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۹
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۱
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۰
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۹
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۴
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۰۰
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۸
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۲
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۷
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۳
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۲
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۰
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۸
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۵
 
آهنگ‌های سوگ، گنجینه‌های خنیای ایرانی
استاد میر جلال‌الدین کزازی نامی شناخته شده در ادب فارسی است. او را با شاهنامه‌پژوهی و علاقه ...