هنر
«سحرگهان که موذن بـر آورَد آواز» عنایتی خاص بود
۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۳۶
تحریر زدن در مجلس روضه، اوج ناشی‌گری مداح است/ سوز یا آواز؛ کدام مهم‌تر است؟
۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۴۸
مناجات خوانی سنتی حاج علی گورکانی  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۱۵
زرق و برق موسیقی های دیگر نمی گذارد موسیقی آیینی شنیده شود
۷ خرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۴۹
۷ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۵۱
مناجات خوانی استاد سعادت خواه  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۷ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۲۶
مینا کاری ضریح حضرت ابوالفضل را من انجام داده‌ام
۷ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۵۶