فرهنگ
شعر آیینی و روزنه های مسدود
۱۷ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۱۴
نشست مداحان در سازمان بسیج استان قزوین
۱۶ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۰۹
شعرای آئینی امام حسین (ع) را در بُعد جهانی معرفی کنند
۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۵۳
کنگره شعر آیینی کرمانشاه تمدید شد
۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۴۸
شعر انقلاب را به جهان معرفی کنند
۱۵ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۵۶
مجموعه شعر «در مسیر خورشید» رونمایی شد
۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۰۴
سید مهدی شجاعی نوعی مرثیه مدرن به فضای محافل مذهبی تزریق کرد
۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۴۳
رونمایی از کتاب «جایگاه مدح و مرثیه در مکتب ائمه (ع)»
۱۲ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۳۹
۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۳۶