واحد فرهنگی
نرم افزار «ره توشه ذاکرین ۸» از سوی بنیاد دعبل خزاعی عرضه شد‏
۲۹ مهر ۱۳۹۳ ۱۰:۱۷
نرم افزار «ره توشه ذاکرین ۷» از سوی بنیاد دعبل عرضه شد‏
۲۹ مهر ۱۳۹۳ ۱۰:۱۵
نرم افزار «ره توشه ذاکرین ۵» از سوی بنیاد دعبل خزاعی عرضه شد
۲۹ مهر ۱۳۹۳ ۱۰:۱۲
پنجمین جلسه شوای شعر  و دومین جلسه شورای نوحه در بنیاد دعبل  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۲۷ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۵۷
پنجمین جلسه مشترک شورای فرهنگی و شورای هماهنگی تشکلهای ستایشگری اهل بیت  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۲۰ خرداد ۱۳۹۳ ۲۲:۴۵
نشست اعضای هیئت علمی بنیاد دعبل برگزار شد  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۲۰ خرداد ۱۳۹۳ ۲۲:۳۵
نشست اعضای هیئت علمی بنیاد دعبل برگزار شد  <img src="/images/picture_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ ۱۵:۴۲
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان / 93
۳۱ فروردين ۱۳۹۳ ۱۰:۰۷
دومین فراخوان پیامکی شعرهیئت اعلام شد
۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ۰۸:۴۸