بنیاد دعبل
درباره خدمات بیمه و تامین اجتماعی بنیاد دعبل
۲ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۱۲
۱ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۱۳
درباره بودجه و حسابرسی بنیاد دعبل خزاعی  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۰۹
شمس به مثابه حوزه عمومی ستایشگران اهل‌بیت
۱ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۱۴
نشست شمس 2 با حضور مداحان برگزار شد
۱ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۱۹
۱ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۴۴
ماموریت ها و اهداف پیش روی بنیاد دعبل خزاعی
۱ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۴۲
شناسایی موضوعات تشکل‌ها و سند تقسیم کار ملی در دستور کار
۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۷:۰۲
درباره بودجه و حسابرسی بنیاد دعبل خزاعی
بیمه تأمین اجتماعی؛ حقوقی همگانی طبق اصل بیست‌ونه قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی در قالب‌...