بیمه و خدمات رفاهی
بیمه نشدن مداحان بدلیل کمبود بودجه
۲۹ آذر ۱۳۸۹ ۱۱:۴۶
بیمه ۲۵۰۰ مداح در بنیاد دعبل
۱۲ دی ۱۳۸۸ ۱۴:۴۰
شناسایی 10 هزار مداح و شاعر مذهبی در سراسر کشور
۲۲ تير ۱۳۸۷ ۱۹:۲۷
بیمه مداحان سراسر کشور  تا پایان امسال
۶ آذر ۱۳۸۶ ۲۱:۴۵
مداحان و شاعران اهل بيت(ع) تحت پوشش تامين اجتماعي قرار گرفتند
۸ خرداد ۱۳۸۵ ۱۰:۴۰
۱۲۳۴