راهبرد
تبدیل دین به امر ستادی، نقض غرض است / تصور می‌کنیم تبلیغ دین، امر دم‌دستی است
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۴۸
تعدد و تعارض دستگاه‌های فرهنگی
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۳۶
راهبر سیاست‌گذاری فرهنگی‌ مردم هستند، نه حاکمیت/ سیاست‌های فرهنگی زینت‌ قفسه‌‌ها شده‌اند
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۱۲
رسانه‌های هیئتی و راه پیشِ‌رو
۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۰
کسی که بهتر تفهیم کند موفق‌ است، نه کسی که بلندتر داد بزند/ آخرین راه حل را اول انتخاب می‌کنیم
۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۵۰
بن‌بست کتاب در کوچه حاج‌ نایب
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۹
هیئت مرکز هویتی ماست/ هیچ مسئولی از ما نخواست که وارد این حوزه‌ شویم
۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۲۲
چگونه باشیم تا مردم ما را دوست داشته باشند؟
۱۳ تير ۱۳۹۷ ۱۸:۵۴
تبلیغ مستقیم و آمرانه تاثیری بر مخاطب ندارد/ هیئت یک عنصر ارتباطات سنتی است
۱۰ تير ۱۳۹۷ ۰۹:۵۳