بیمه و خدمات رفاهی
سرنوشت بیمه تکمیلی مداحان به کجا رسید؟
۵ اسفند ۱۳۹۴ ۰۷:۳۱
شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ ۱۱:۱۱
بنیاد دعبل خزاعی و بیمه سامان تفاهم نامه همکاری امضاء کردند
۲۷ دی ۱۳۹۴ ۰۹:۱۶
مداحان عضو بنیاد دعبل،‌بیمه عمر و حوادث شدند - خبرتکمیلی
۲۶ دی ۱۳۹۴ ۱۱:۴۲
مداحان عضو بنیاد دعبل بیمه «عمر و حوادث» شدند
۲۶ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۲۶
مداحان عضو بنیاد دعبل خزاعی بیمه «عمر و حوادث» شدند
۲۸ آذر ۱۳۹۴ ۰۹:۳۳
اقدام نامطلوبی از بنیاد «دعبل خزاعی» گزارش نشده است
۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۶:۴۲
آشنایی با خدمات بیمه تکمیلی بنیاد دعبل خزاعی
۱۳ مرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۳۱
بیمه تکمیلی برای اعضای بنیاد دعبل
۱ مرداد ۱۳۹۲ ۲۲:۳۶
۱۲۳۴