بنیاد دعبل
ویژه/ اربعین مرثیه به نمایشگاه کتاب رسید
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۶:۱۰
جلسة سوم: تعریف شعر
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۵۱
جلسة دوم: ضرورت نقد اشعار مذهبی
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۷:۴۸
جلسة اول: نقد چیست؟
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۱۷
درون‌مایة مداحی: آشنایی با عناصر شعری، زیبایی‌شناسی و آرایه‌ها
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۳۵
صور مرثیه با حاج علی قصری
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۳۱
موسوی: مردم، مداح را با کت بلند یا فینه بر سر می‌شناختند/ هاشمی:‌ وحدت هیئات جامعه مداح را ادامه‌ می‌دهیم
۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۳۴
​عملکرد مالی بنیاد دعبل بسیار شفاف است
۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۸:۲۶
جلسة سی‌ام (آخرین جلسه): کنایه
درس‌گفتارِ درون‌مایة مداحی: آشنایی با عناصر شعری، زیبایی‌شناسی و آرایه‌ها  ...