ادبیات
شعر آیینی و روزنه های مسدود
۱۷ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۱۴
شعرای آئینی امام حسین (ع) را در بُعد جهانی معرفی کنند
۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۵۳
کنگره شعر آیینی کرمانشاه تمدید شد
۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۵:۴۸
شعر انقلاب را به جهان معرفی کنند
۱۵ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۵۶
مجموعه شعر «در مسیر خورشید» رونمایی شد
۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۰۴
سید مهدی شجاعی نوعی مرثیه مدرن به فضای محافل مذهبی تزریق کرد
۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۴۳
مجموعه اشعار مذهبی و مهارتی «طیبه شامانی» در مسیر نشر
۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۱۵
اسفندقه کارگاه شعر آئینی برگزار می‌کند
۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۴۶
لزوم برگزاری جشنواره تخصصی کتاب‌های حوزه ادبیات دینی
۹ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۰۷