بنیاد دعبل
جلسة سیزدهم: چند نمونة خلاق تلمیح در شعر عاشورایی
۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۰۵
جلسة دوازدهم: تلمیح در شعر
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۷:۰۸
جلسة یازدهم: وزن شعر
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۶:۲۰
جلسة دهم: مراعات الزامات شعر
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۶:۲۷
جلسة نهم: رعایت شأن کلمات در اشعار مذهبی
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۳۶
جلسة هفتم: تجزیه و تحلیل شعر عاشورایی (۲)
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۵۹
جلسة ششم: تجزیه و تحلیل شعر عاشورایی (۱)
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۱۳
جلسة پنجم: موضوع، مضمون و درون‌مایة شعر
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۰۴
جلسة چهارم: بلاغت در اشعار مذهبی
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۶:۱۰
جلسة سی‌ام (آخرین جلسه): کنایه
درس‌گفتارِ درون‌مایة مداحی: آشنایی با عناصر شعری، زیبایی‌شناسی و آرایه‌ها  ...