بنیاد دعبل
جلسة هفتم: تجزیه و تحلیل شعر عاشورایی (۲)
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۵۹
جلسة ششم: تجزیه و تحلیل شعر عاشورایی (۱)
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۱۳
جلسة پنجم: موضوع، مضمون و درون‌مایة شعر
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۰۴
جلسة چهارم: بلاغت در اشعار مذهبی
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۶:۱۰
ویژه/ اربعین مرثیه به نمایشگاه کتاب رسید
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۶:۱۰
جلسة سوم: تعریف شعر
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۵۱
جلسة دوم: ضرورت نقد اشعار مذهبی
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۷:۴۸
جلسة اول: نقد چیست؟
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۱۷
درون‌مایة مداحی: آشنایی با عناصر شعری، زیبایی‌شناسی و آرایه‌ها
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۳۵
جلسة سی‌ام (آخرین جلسه): کنایه
درس‌گفتارِ درون‌مایة مداحی: آشنایی با عناصر شعری، زیبایی‌شناسی و آرایه‌ها  ...