واحد فرهنگی
اولین نشست علمی مداحان سراسر کشور
۱۱ بهمن ۱۳۹۰ ۱۷:۴۱
نظامنامه هیئت علمی
۵ مهر ۱۳۹۰ ۱۸:۲۶
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان / 90
۳ خرداد ۱۳۹۰ ۱۰:۱۳
هیئت علمی بنیاد دعبل به ریاست دکتر محمدرضا سنگری آغاز به کار کرد
۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ ۱۸:۰۳
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان / 89
۱۳ خرداد ۱۳۸۹ ۱۰:۱۵
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان / 87
۴ تير ۱۳۸۷ ۱۰:۲۶
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان / 86
۱۱ تير ۱۳۸۶ ۱۰:۲۵
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان / 84
۵ مرداد ۱۳۸۴ ۱۰:۲۸
متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان / 83
۱۷ مرداد ۱۳۸۳ ۱۰:۲۹