فرهنگ
عصر شعر آیینی «مهر رضا» در خانه مهر رضا برگزار می‌شود
۲۸ تير ۱۳۹۷ ۱۲:۴۸
علامه‌طباطبایی در درس هیچگاه به شعر و داستان استناد نمی‌کرد
۲۷ تير ۱۳۹۷ ۱۵:۵۱
پژوهش و شیدایی
۲۶ تير ۱۳۹۷ ۱۰:۵۴
ترکمن ها در آرزوی زیارت «قزل امام»
۲۶ تير ۱۳۹۷ ۱۰:۴۷
در حوزه«شعر رضوی»، طرحی نو در اندازیم
۲۵ تير ۱۳۹۷ ۱۳:۵۴
گردهمایی مداحان وشاعران در کاشان
۲۵ تير ۱۳۹۷ ۱۲:۵۲
شاهزاده آلمانی و مقتل الحسین
۲۵ تير ۱۳۹۷ ۱۲:۴۸
کوک دل با ساعت حرم/ ساعت‌سازی که شاعر هم هست
۲۴ تير ۱۳۹۷ ۲۰:۳۱
جای خالی روحانیت در جلسات شعر آیینی
۲۰ تير ۱۳۹۷ ۱۲:۰۷