جای خالی هم‌اندیشی در جامعه مداح
دعبل/ سعید موسوی: مداحان همواره از قدیم گپ و گعده‌های صنفی داشتند. چه در قالب مجمع‌الذاکرین‌...