رویداد
هیئت ها و عزاداری ها برای مبارزه با ظلم است
۱۴ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۵۸
حسین(ع) را در صنف شیعه محدود نکنیم/ سخن عاشورا با بشریت و تاریخ
۱۴ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۵۲
اجلاس پیرغلامان ظرفیتی برای معرفی سبک عزاداری مردم استان لرستان
۱۴ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۴۹
مستندسازان برتر اجلاس پیرغلامان حسینی تجلیل شدند
۱۴ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۴۷
۱۴ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۴۵
اسلام انقلابی، نبوی، عاشورایی، فاطمی و علوی را به مردم عرضه کنیم
۱۴ شهريور ۱۳۹۷ ۱۰:۲۳
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۰:۰۵
سازمان تبلیغات نیازمند یک تئوری تبلیغ است
۶ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۰۹
خاموشی: سازمان تبلیغات نهادی تأثیرگذار است/ قمی: میان تبلیغ سنتی و مدرن هم افزایی ایجاد شود
۶ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۰۶