ارسال اين مطلب به دوستان

(( امروز شاید تبلیغ نکردن دین بیش از تبلیغ آن موثر باشد/ مساجد جناحی و خلوت شدند ))