ارسال اين مطلب به دوستان

(( باید «منبر» را به زمین دشمن ببریم ))