ارسال اين مطلب به دوستان

(( ماجرایی شنیدنی از مرحوم حاج سبد علی مهنا ))