ارسال اين مطلب به دوستان

(( شعر مرحوم آهی برگرفته از اعتقادات او بود/مداحی که اجازه محاسبه خمس و ذکات مردم را داشت ))