ارسال اين مطلب به دوستان

(( اعتلای شعر چایچیان نتیجه زانو زدن در محضر علما و بزرگان دین بود ))