سايتهای ديگر
سایت‌های خبری هیئت و مداحی
شعر دینی و هیئت
بررسی نقش و سهم شیعیان کوفی در فاجعه کربلا
دکتر محمد رضا جوادی یگانه ،جامعه شناس و عضوهیات علمی دانشگاه تهران الف) مساله کوفی ما امام ...