تاریخ انتشار
دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۰۰
۰
کد مطلب : ۱۴۵۱۲
جامعة ايماني مشعر

موازی‌کاری نمی‌کنیم

وحيد ملتجي *
موازی‌کاری نمی‌کنیم
جامعه: حدود ۲ سال از طرح تأسيس جامعة ايماني مشعر مي‌گذرد و يک سال و نيم است که جلسات آن به طور مستمر برگزار مي‌شود. اعضاي هيئت مؤسس به اين نتيجه رسيده‌اند که دعوت عمومي انجام شود و از هيئت‌ها بخواهيم که در کنار هم قرار گيرند.

از مهم‌ترين اهداف طرح جامعة ايماني مشعر مي‌توان به مواردي چون: آشنايي هيئت‌ها با هم و تعامل ارکان هيئت‌ها يعني چهار رکن (مداح، سخنران، شاعر و مدير هيئت) که البته بايد بگويم، اين چهار رکن تاکنون تعيين شده و ممکن است در آينده ارکان ديگري هم به آن اضافه شود، اشاره کرد. در اولين جلسه‌اي که برگزار شد، عده‌اي اشاره داشتند که تاکنون تعاملات آموزشي و... نداشته‌اند. نکتة ديگر هماهنگي هيئت‌هاست در موضوع، تفکر و راه که بعد برسند به مرحلة اجرا.

هيئت‌ها اگر در اين مسائل به هماهنگي لازم برسند، بسيار مطلوب است؛ ضمن اينکه بايد بگويم قرار نيست همة هيئت‌ها از يک نسخه پيروي کنند، بلکه قرار است که هماهنگ باشند.

نکتة ديگر مطالبات فرهنگي هيئت‌هاست که اگر اين تشکل ايجاد شود، از اين طريق هيئت‌ها مي‌توانند مطالبات فرهنگي خود را طرح کنند تا پي‌گيري شود.

مسئلة بعدي رصد فضاي فرهنگي هيئت‌هاست که بايد توسط خود هيئت‌ها شکل بگيرد و خودشان بايد فضاي عمومي فعاليت فرهنگي‌شان را در کشور بشناسد؛ بعد از آن نقشة راه را ترسيم کنند و همة هيئت‌ها در يک هماهنگي کلي بدانند به کدام سمت مي‌خواهند بروند.

به عقيدة من شکل ديگر جامعة ايماني مشعر موازي‌کاري نيست، بلکه هرچه اين تشکل‌ها بيشتر شوند بهتر است و ضرورت دارد؛ به شرطي که روزي همة هيئت‌ها به يک مجمع عمومي هيئت‌ها ختم شوند؛ چون دشوار است که يک گروه اعم از دولتي و مردمي همة هيئت‌ها را با هم زير يک پرچم جمع کند؛ بنابراين اين روش خوبي است که تقسيم به چند بخش شوند و در نهايت به يک اجتماع بزرگ برسند.

شروط قرارگرفتن در يک تشکل
۱. مردم در هيئت‌ها بايد تشکيلات‌پذير باشند؛ يعني خودشان را به‌تنهايي محور تأثيرگذار جامعه ندانند و بپذيرند که بايد در کنار هم باشند.
۲. به لحاظ اخلاقي مسائلي که هست، رعايت شود و به دنبال هوي نفس نباشند.
۳. به دنبال تهية نقشة فرهنگ مهندسي هيئت‌ها باشند.
در اين شرايط دچار موازي‌کاري نخواهيم شد و بسيار لازم است.

ضرورت‌هاي تشکيل جامعة‌ ايماني مشعر
اول اينکه ما نقشة راه کلان براي هيئت‌ها نداريم؛ يعني تا به حال گروه‌هايي که بوده‌اند، گرچه تأثير داشته‌اند، به نقشة کلان نرسيده‌اند. دوم اينکه رابطة هيئت‌ها به عنوان يک قطعه با ساير نهادهاي فرهنگ‌ساز قطع است و به نظر مي‌رسد که ترميم شود؛ يعني در فضاي فرهنگي کشور رابطة هيئت کجاست؟
مسئلة سوم بحث جهت‌دهي‌ها و تغيير سبک هيئت‌هاست. چه کساني رصد مي‌کنند و جهت مي‌دهند؟ مشخص نيست. برخي اتفاق‌ها در حال وقوع است که مشخص نيست و هرکس بر اساس درک خود هيئت را جهت مي‌دهد.

طرح راهکار
راه‌حل مهم ترسيم هندسة فعاليت هيئت‌ها و تعريف ارتباط اين بخش با ساير قطعات جدول فرهنگ جامعه يعني خود هيئت‌ها. هيئت‌ها بايد هم را بشناسند و شرايط خودشان را بدانند و ارتباط هيئت‌ها با مهندسي فرهنگي بايد تعريف شود. چرا؟ چون در جامعة ما هر دستگاهي نمي‌تواند به‌تنهايي در جامعه مؤثر باشد، بلکه بايد همه در کنار هم کار کنند.

نسبت جامعة‌ ايماني مشعر با شوراي هيئت‌هاي مذهبي و...
هر کدام بر اساس ضرورت و احساس نياز تشکيل شده‌اند؛ چون هيچ‌کدام اين ظرفيت را ندارند که کل هيئت‌ها را پوشش دهند. در جامعة‌ ايماني مشعر خود هيئت‌ها قرار است در کنار هم قرار بگيرند و از تجربيات هم بهره ببرند و تعامل مستمر داشته باشند. ما قصد ساماندهي نداريم.

*عضو مؤسس جامعة ايماني مشعر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما