فارسی بودن دعا و تاثیر آن

1 شهريور 1388 ساعت 0:35

قرائتی می‌گوید که اگر می‌خواهید دعا موثر واقع شود، به زبان فارسی آن را بیان کنید، چه به زبان عربی و چه فارسی افراد آمین می‌گویند اما دعایی دلنشین است که فهمیده شود. میتوان ترجمه فارسی ادعیه عربی را بیان کرد.


قرائتی می‌گوید که اگر می‌خواهید دعا موثر واقع شود، به زبان فارسی آن را بیان کنید، چه به زبان عربی و چه فارسی افراد آمین می‌گویند اما دعایی دلنشین است که فهمیده شود. میتوان ترجمه فارسی ادعیه عربی را بیان کرد.


کد مطلب: 13435

آدرس مطلب: http://www.deabelnews.ir/issue/13435/فارسی-بودن-دعا-تاثیر

دعبل نیوز
  http://www.deabelnews.ir