پایگاه خبری دعبل نیوز 22 مهر 1397 ساعت 11:15 http://www.deabelnews.ir/news/33740/رونمایی-کتاب-اربعین-مرثیه -------------------------------------------------- عنوان : رونمایی کتاب اربعین مرثیه -------------------------------------------------- مراسم رونمایی از کتاب اربعین مرثیه شامل چهل سروده برتر عاشورایی در بازه زمانی هزار ساله شعر فارسی در بنیاد دعبل خزاعی برگزار شد. متن : در این مراسم دکتر محمدرضا سنگری و آقای رضا اسماعیلی درباره این کتاب و روند داوری ها توضیح دادند و استاد موسوی گرمارودی شعر خط خون خود را برای حاضران قرائت کرد.