پایگاه خبری دعبل نیوز 26 فروردين 1397 ساعت 12:23 http://www.deabelnews.ir/news/32758/همخوانی-ویژه-مبعث-دستگاه-سه-گاه -------------------------------------------------- عنوان : همخوانی ویژه مبعث؛ در دستگاه سه گاه -------------------------------------------------- متن : دریافت