پایگاه خبری دعبل نیوز 22 خرداد 1397 ساعت 13:00 http://www.deabelnews.ir/news/33043/مخاطب-ثابت-پیام-بی-شمار -------------------------------------------------- یادداشت شفاهی عنوان : مخاطب ثابت است و پیام بی‌شمار دکتر مهدی محسنیان راد -------------------------------------------------- به باور من، مشکلاتی که امروز جامعه مخاطب با آن دست به گریبان شده فراتر از بحران مخاطب است. متن : دعبل: دکتر مهدی محسنیان راد استاد ارتباطات، در گفت وگوی کوتاهی تحلیلی دقیق و عمیق درباره وضعیت مخاطب مذهبی ارائه داد که می خوانید؛ به باور من، مشکلاتی که امروز جامعه مخاطب با آن دست به گریبان شده فراتر از بحران مخاطب است. اصولا مشکلات مطرح در این خصوص را می توان به دو حوزه عمومی و غیر عمومی تقسیم بندی کرد. مشکلات حوزه عمومی، ارتباطی به تشکیلات سازمان های مذهبی ندارد اما بر آن قرار گرفته که هر چقدر به جلو حرکت می کنیم و از دهکده جهانی به مرحله پس از دهکده جهانی قدم می گذاریم، تعداد پیام افزایش پیدا می کند در حالی که تعداد مخاطب بالقوه تقریبا ثابت است. افزایش عظیم، نجومی و تصاعدی پیام در فضای جهانی سبب می شود که تعادل ارتباط میان عرضه و تقاضا به هم بخورد، نمونه اش تلگرام و خیل پیام های رد و بدل شده در این اپلیکیشن است که با حضور خود، به یک باره حجم پیام های در دسترس مردم را به شدت افزایش داد، در حالی که این خصیصه، ارتباطی به این پیام رسان یا آن پیان رسان ندارد. اگر برخی تنگ نظری ها در حوزه رسانه وجود نداشت همچنان انبوهی پیام در کشور وجود داشت با این تفاوت که سهم پیام های بومی در آن از تناسب بیشتری برخوردار بود. در حالی که امروز انبوه پیام های بومی در جامعه ایران تنها با تزریق بی حد و حساب کالاهای چینی در کشور قابل مقایسه است. این نابسامانی ناشی از سوء مدیریت، کم سوادی رسانه ای و بی اطلاعی از آنچه در جهان می گذرد سبب شده است که عرضه بسیار بیشتر از تقاضا باشد. علتش هم این است که تقاضا ثابت است، تقاضایی که چیزی جز سن و سال یا ساعت خواب و بیداری من و شما نیست، در نتیجه اصولا میزان مخاطب بالقوه همه رسانه ها از همه گونه ها کم شده، لوموند، نیویورک تایمز، سی ان ان و نظایر آن هم از این دسته اند. تشکیلات مذهبی هم از این قاعده مستثنی نیست. اما علت غیر عمومی این معضل آن است که در چهل سال گذشته، میان پیام های مذهبی و مشروعیت حکومت، اتصالی ارگانیک ایجاد شده است، به طوری که حکومت، پیام های مذهبی را بخشی از موجودیت خود دانسته است، مثلا در این میان، خطبه نماز جمعه هم به پیامی حکومتی بدل شده است، حال هر چقدر محبوبیت حکومت افزایش پیدا کند محبوبیت تمام وجوه مرتبط با آن نیز افزایش پیدا می کند، هر چقدر این محبوبیت کاهش پیدا کند در تمامی وجوه کاهش خواهد یافت. در نتیجه ممکن است کسی که دچار بی میلی به حکومت شده احتمالا دچار بی میلی به پیام های دینی و مذهبی هم بشود.