پایگاه خبری دعبل نیوز 5 مهر 1396 ساعت 15:46 http://www.deabelnews.ir/interview/32150/تحلیل-تاریخی-نهضت-حسینی-زبان-شهید-مظلوم-آیت-الله-بهشتی -------------------------------------------------- عنوان : تحلیل تاریخی نهضت حسینی از زبان شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی -------------------------------------------------- متن : حالا برسیم به مقایسه دو سپاه. در این سپاه کوچک، از آن سرباز عادی گرفته تا فرمانده کوچک و بزرگ، همه از یک قماش اند و همه یک جور فکر می کنند. مشخصاتی که من برای امام حسین، فرمانده بزرگ، عرض کردم مقداری کمتر کنید؛ تا سرباز عادی همه این مشخصات را دارند. اما در اردوگاه دیگر ده یا سی هزار نفر افراد فریب خورده و پژمرده بودند. صرف نظر از آن هیجانی که مخصوصاً برای اعراب جنگجو در حالت جنگ دست می داد و تا پای کشته شدن می رفتند، هر آنی که به خود می آمدند، وجدانشان ناراحتشان می کرد. عده زیادی از این ها چنان اغفال و چنان غافلگیر شده بودند که دیگر فرصت تصمیم گیری صحیح نداشتند. بد نیست من چند جمله ای درباره مشخصات مردم کوفه برای دوستان عرض کنم. مردم شام تربیت شده های یکسره معاویه بودند. سرشان به زندگی گرم بود. از اسلام فقط مسجد می شناختند و لااله الا الله محمد رسول الله و از حکومت اسلامی هم دربار با شکوه معاویه و یزید. مقررات برای آن ها این بود که هر کدام به وسیله چاپلوسی و خودنمایی هرطور شده خودشان را به این دستگاه نزدیک کنند و هرچه بیشتر از این خوان یغما بهره مند شوند. مردمی که در سرزمین پر نعمت شام زندگی کرده بودند بسیار نیرومند و پرقدرت و جنگجو بودند. مورخین می نویسند که غالباً معاویه و یزید و عمال او هرجا انقلاب می شد مردم را از سپاه شام می ترساندند. می گفتند هان! آرام بگیرید والّا سپاه شام می آید. سپاه شام لولویی شده بود برای همه! اما دیگر در میان این مردم فکر عدالت اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر خیلی کم وجود داشت. آنچه استاد ازل گفت همان می گفتند. اما مردم کوفه و عراق این طور نبودند. این ها مدتی از زندگی را با سلمان فارسی ها و مدتی را تحت فرماندهی عالی علی بن ابیطالب(ع) گذرانده بودند و شیوه حکومت علی را دیده بودند. دنیادوست ترین آن ها وقتی به یاد شیوه و رفتار علی بن ابیطالب با خُرد و کلان مردم می افتاد دلش می تپید. اما وجدان آن ها نیمه بیدار بود. از یک طرف هم مثل مردم شام دلشان برای زندگی دنیا غش می رفت می خواستند این ها هم مثل آن ها زندگی داشته باشند. این ها مردمی بودند نیمه رشید و نه رشید. نه یکسره نادان و غافل شده بودند و نه یک جامعه ماشینی و نه یک جامعه هوشیار رشدیافته. همین مردم کوفه تا روز هشتم ماه ذی الحجه، موقعی که عبیدالله بن زیاد به دستور یزید وارد کوفه شد، هجده هزار نفر مرد سپاهی کنار مسلم بن عقیل، نماینده مخصوص امام حسین، آماده برای جنگ بودند. توجه بفرمایید روز هشتم ذی الحجه، عبیدالله ناشناس نقاب انداخته وارد شد و یکسره به دارالاماره رفت. همه خیال می کردند ابا عبدالله الحسین است و شادی می کردند. عبیدالله به دارالاماره رفت و عده ای از اعیان و اشراف را خواست. گفت ما چقدر نیرو داریم؟ گفتند شمایی و همین عده ایی که توی دارالاماره هستند. 50 یا 60 نفر. بقیه همه با مسلم بن عقیل اند. می خواهی نگاه کنی؟ بله. بیا مسجد را نگاه کن. آمد از آن بالا نگاه کرد دید جمعیتی پست و بلندِ مسجد کوفه و اطرافش و کوچه ها را گرفته است که همه طرفداران حسین بن علی هستند. آمده اند با مسلم بیعت کرده اند و پیمان یاری بسته اند. عبیدالله بن زیاد عده ای از سرشناسان و سران اقوام را خواست و آن ها را تطمیع کرد. بعد این ها را فرستاد بیرون گفت بروید بین مردم و بدون اعلام عمومی هرکدام بروید به چهار پنج نفر از آن ها که آماده ترند بگوید بروید دنبال کارتان و دست بردارید که توسط سپاه شام کشته می شوید! آمدند از بین مردم عده ای را این طور کشیدند و بردند. هر کس نگاه کرد، دید انگار بغل دستی اش نیست! کمی که جمعیت خلوت تر شد، گفت بروید اعلام عمومی کنید که امیر عبیدالله بن زیاد از طرف یزید آمده و اعلام می کند که هر کس به خانه خودش رفت یا به دارالاماره آمد در امان است. مادرها و خواهرها دست جوان ها را گرفتند و گفتند: بیا برویم بچه جان کشته می شوی عزیز من! هرکس به ترتیبی آمد و کسی را برد. غروب روز هشتم مسلم بن عقیل با سی نفر در مسجد کوفه ماند یعنی از صبح تا غروب سی نفر شدند! مسلم که از مسجد می خواست بیرون بیاید، پشت سرش را نگاه کرد و دید هیچ کس نیست؛ حتی آن سی نفر هم نبودند! همین مردم در سپاه عمربن سعد به جنگ اباعبدالله آمدند ولی مگر در همین راه توانستند بمانند؟ وقتی خاندان اباعبدالله را بعد از روز عاشورا از کربلا به کوفه حرکت دادند، عبیدالله بن زیاد هنوز در کوفه بود. وقتی زینب کبری (س) آنجا ایستاد به صحبت کردن، همین ها شروع کردند های های گریه کردن و دشنام دادن به عبیدالله بن زیاد و یزید. طولی نکشید که در خانه سلیمان بن صرد خزایی، که از صحابه پیغمبر و از افراد سرشناس کوفه بود، نهضت سرّی آغاز شد. همین ها تصمیم گرفتند توبه کنند و پس از سه سال بلافاصله بعد از مرگ یزید، در سال 64، سلیمان بن صرد خزایی با چهار هزار نفر با سپاهیان عبیدالله بن زیاد و مروان بن حکم جنگید. این جنگ از نظر قدرت روحی شبیه جنگ سربازان حسین بن علی بود. ملاحظه کنید مردم کوفه چنین مردمی هستند. شاید بعضی ها بگویند مردم کوفه تلون مزاج داشتند که تعبیر بسیار غلطی است. بهترین تعبیری که به فکر من می رسد این است: مردم کوفه مثل مردم بسیاری از جامعه های امروزی دنیا، نیمه رشدیافته اند نه یکسره رشید و نه یکسره فرمانبردار و فرمانبر. هرچه بخواهند از گرده شان می کشند! واقعاً جامعه های نیم بند و نیمه رشد یافته جامعه های بدبختی هستند. اگر همیشه در آن حالت بمانند، نه این طرف اند و نه آن طرف. نه زنگی زنگ و نه رومی روم! بنابراین سپاهیان عمربن سعد در کربلا، در عین اینکه دارند جنگ می کنند و به روی ابا عبدالله و سربازان و خاندان او شمشیر می کشند، ناراحتی وجدان دارند و متزلزل اند. یکی از سرکرده های جزئی در سپاه عمربن سعد، سر مقدس ابا عبدالله حسین را پیش عمربن سعد آورد و گفت: من افتخار می کنم که در کشتن کسی اقدام کردم که خودش و پدرش و پدربزرگش و مادرش با فضیلت ترین مردم روی زمین بودند. عمربن سعد به او پرخاش کرد گفت واقعاً چه احمقی! تو می دانستی که این با فضیلت ترین مردم روی زمین است و او را کشتی؟ اگر این حرف را جلوی امیر عبیدالله بن زیاد در کوفه بزنی همانجا دستور می دهد گردنت را بزنند دیگر این حرف را نزن! در آن طرف، اردوگاه صبح روز عاشورا ابا عبدالله حسین(ع) و سربازان همه قبل از اینکه مسلح شوند خودشان را تمیز می کنند. خیمه ای زده اند برای اینکه سربازان خودشان را تمیز کنند چون می خواهند با نظافت و تمیزی کشته شوند. (من نمی دانم واقعاً با این توجه عمیق به نظافت و پاکیزگی در اسلام چطور در ممالک اسلامی و شهرهای اسلامی نظافت این قدر ضعیف است؟) خود امام داخل خیمه دارد خودش را تمیز می کند و دو تا پیرمرد درِ خیمه ایستاده اند و می خواهند نوبت بگیرند. چون رفتار امام و سربازان مثل رفتار علی است با کارمندان و سربازان. اینجا دیگر برای فرمانده چادر مخصوص و تشریفات و سراپرده دار و سرباز محافظ و گارد مسلح نیست. امام در همان خیمه خودش را تمیز می کند که سربازانش. تا این ها منتظرند امام حسین از خیمه بیرون بیاید، یکی از این دو نفر، که به خاطرم می آید نامش بریر است، شروع می کند به شوخی و مطایبه و خندیدن. آن دیگری می گوید آخر برادر! حالا چه وقت شوخی و خنده است؟ در پاسخ می گوید، برادر عزیز! کسانی که با من از جوانی زندگی کرده اند می دانند که من در جوانی هایم هم اهل شوخی و مزاح نبودم ولی می دانی چرا این قدر بانشاطم و می خندم؟ چون می دانم میان من و سعادت و جاودانی فقط یک فاصله هست آن هم کشته شدن. کشته شدن همان و رسیدن به سعادت جاودانی همان! چرا نخندم؟ این هم از روحیه سرباز عادی اردوگاه این طرف. نتیجه جنگ این شد که تمام افراد این اردوگاه کوچک به استثنای سه نفر کشته شدند. این سه نفر یکی علی بن حسین(ع) است، یکی جوان کوچک تری است که نام های او را گوناگون نقل کرده اند و داستانی در مقابله با خالد پسر یزید در بارگاه یزید برایش نقل می کنند و یکی هم یک سرباز نیمه جانی که خیال کرده بودند کشته شده و اتفاقاً جان به سلامت برده بود. یک نفر حاشیه نشین هم از این اردوگاه جان به سلامت برد و آن مردی بود که با ابا عبدالله پیمان بسته بود که در اردوگاه ایشان باشد ولی قرار و مدار گذاشته بود که آنجا که پای کشته شدن است کنار برود. جالب اینجاست اباعبدالله که مصمم بود اردوی خودش را تسویه کند و از این نمونه سربازها در آن نباشد چرا به این یکی اجازه داد؟ مورخین بیشتر حادثه های تاریخ عاشورا را در طرف اردوگاه حسینی از قول این مرد نقل کرده اند. این مرد باید به عنوان وقایع نگار تاریخ عاشورا زنده بماند و آنچه دیده است بگوید و دیگران بنویسند بدون اینکه امام بخواهد استثنایی در فداکاری قائل شود. تمام افراد دیگر این اردوگاه کشته شدند و سرهای آن ها را یک یک جدا کردند. حتی ابن اثیر در کامل می نویسد که عبیدالله به عمربن سعد دستور داد که بعد از شهادت حسین دستور بده بدن او را زیر پای اسب له کنند. خیمه های حرم ابا عبدالله را قبل از شهادتش آتش زدند ولی محصول این شهادت، انقلاب های پی در پی در قلمرو حکومت یزید شد تا روزی که یزید مرد و بعد هم تا چندین قرن، قبر مطهر اباعبدالله الحسین میعادگاه جانبازان راه عدالت و حق بود. مورخین نقل می کنند که در بیشتر نهضت های ضدحکومت های بیدادگر در سه - چهار قرن اول اسلام وقتی می خواستند ببینند قول و قرار نهضت ضدحکومت کجا گذاشته شده، می دیدند سر مرقد و خاک مطهر اباعبدالله الحسین بوده است. بله، تربت پاک حسین قرن ها این خاصیت را داشت و به همین جهت بود که چه خلفای اموی و چه خلفای عباسی مکرر مزار مقدس حسین بن علی را خراب کردند و به آب بستند و از رفتن اشخاص به زیارت اباعبدالله جلوگیری کردند. چون اینجا برای حکومت های بیدادگر خانه خطر بود و هم اکنون در بسیاری از کشورهای سرزمین اسلام و در بسیاری از جاهایی که با اسلام رابطه دارد، هر چند مردمش مسلمان نیستند، نام مقدس ابا عبدالله برجسته ترین و پرافتخارترین قیام کننده در راه حق و عدالت برده می شود. اما حتی از گور یزید و دستگاهش در مقر حکومتش شام امروز اثری قابل اعتماد وجود ندارد و در سرتاسر بلاد اسلامی، لعن بر یزید تقریباً در همه جا مجاز و مباح و مستحسن شمرده می شود. این است عاقبت راه خدا از آن طرف و راه خودخواهی و خودکامگی و هوا از این طرف. باید و شاید چنین باشد و سنت خدا همین است. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت وفرعها فی السماء. توتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. ومثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. (سوره ابراهیم آیات 24 تا 27) مردان حق و فضیلت در قتلگاه ها و کشتارگاه ها و گوشه زندان ها پیروز و سربلندند. باطل همواره سر به زیر و سرافکنده است، هر چند بر اریکه فرمانروایی ها تکیه زند. این سنت جاودانه خداست و این است درسی که حادثه کربلا به ما دوستداران حسین بن علی و همه دوستداران حق و فضیلت و راه خدا می آموزد. سلام و درود بی پایان خدا بر شهیدان پاک کربلا و واقعه عاشورا لعن جاودانه خدا و لعن جاودانه همه بندگان خدا بر کسانی باد که در واقعه کربلا برای خاموش کردن حق می کوشیدند و سلام علینا و علی عبادالله الصالحین. *مردم شام تربیت شده های یکسره معاویه بودند. سرشان به زندگی گرم بود. از اسلام فقط مسجد می شناختند و لااله الا الله محمد رسول الله و از حکومت اسلامی هم دربار با شکوه معاویه و یزید. مقررات برای آن ها این بود که هر کدام به وسیله چاپلوسی و خودنمایی هرطور شده خودشان را به این دستگاه نزدیک کنند *مردان حق و فضیلت در قتلگاه ها و کشتارگاه ها و گوشه زندان ها پیروز و سربلندند. باطل همواره سر به زیر و سرافکنده است، هر چند بر اریکه فرمانروایی ها تکیه زند. این سنت جاودانه خداست و این است درسی که حادثه کربلا به ما دوستداران حسین بن علی و همه دوستداران حق و فضیلت و راه خدا می آموزد