هنر
هنوز هم از «روز واقعه» ارتزاق معنوی می کنم
۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۲:۲۷
سطحی گرایی موسیقی مذهبی را تهدید می کند
۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۱:۴۶
محمد معتمدی: هنرم را از محرم دارم
۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۰:۴۴
حنجره‌ای نذر طفل رباب
۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۰:۲۸
دیلمیان پایه گذار شبیه خوانی
۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۰:۱۸
56 سال حرّ بودن
۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۰:۱۵
اولین علامتی که ساختم رویش را امضا کردم
۲۵ شهريور ۱۳۹۷ ۱۲:۵۶
چای روضه‌ای که «لرزاده» را «معمار محراب‌ها» کرد
۲۴ شهريور ۱۳۹۷ ۱۶:۵۷
نمایش‌هایی با رنگ و بوی حسینی در تماشاخانه‌های پایتخت
۲۴ شهريور ۱۳۹۷ ۱۵:۳۹