تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۵۳
۰
کد مطلب : ۸۲۴۰
آیین ایرانی

نادعلي‌خواني به شيوه قنبرخواني در بيذوي (ابوذيدآباد كاشان)

نادعلي‌خواني به شيوه قنبرخواني در بيذوي (ابوذيدآباد كاشان)
نادعلي‌خواني به شيوه قنبرخواني در بيذوي (ابوذيدآباد كاشان)
تك‌خوان:
وارد مسجد چه شد آن شاه دين
رفت به گلدسته امام مبين
گفت از آن از سر صدق و يقين
لرزه به اركان دو عالم رسيد

جمع‌خوانان حاضر:
واي علي جانم، علي جانم علي نادعليا يا علي

تك‌خوان:
شاه نجف چون به نماز ايستاد
بهر خدا سر به اطاعت نهاد
از ستم سفله ز جور تو داد
از عقبش زاده ملجم رسيد

جمع‌خوانان حاضر: ‌
واي علي جانم، علي جانم علي نادعليا يا علي

اين اشعار را به هنگام «توغكشي» در اين منطقه انجام ميدهند و پس از نوحه‌خواني، نخل‌گرداني برای مولا علي (ع) انجام مي‌دهند كه ابتدا با صداي سازهايي چون سنج و دهل آغاز مي‌شود و با ضرباهنگ ۶/۸ ساده جمع نخل‌گردان و حاضر در مراسم براساس اين ضرباهنگ چنين مي‌خوانند:

اي يا اميرالمومنين، اي يا اميرالمومنين
يا حضرت شاه نجف، اي يا اميرالمومنين
اي پادشاه لو كشف، اي يا اميرالمومنين
ساقي حوض كوثري، اي يا اميرالمومنين
عرش خدا را لنگري،اي يا اميرالمومنين
هم نايب پيغمبري، اي يا اميرالمومنين
اي وجه ربالعالمين،اي يا اميرالمومنين
اي قبله اهل يقين، اي يا اميرالمومنين
تو مستعان ما مستعين، اي يا اميرالمومنين
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما