واحد فرهنگی
روضه یزیدی می خوانیم یا روضه حسینی؟
۱۰ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۰۰
درباره اولویت های پژوهشی بنیاد دعبل
۳ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۴۱
درباره طرح آینده‌پژوهشی در آیین‌های سوگ و سرور شیعی
۳ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۳۳
۳ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۳۲
۳ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۲۸
۳ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۵۷
۳ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۵۶
۳ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۳۴
۲ دی ۱۳۹۷ ۱۶:۳۴