بیش از ۳۰ هزار مداح در کشور فعالیت دارند

بیش از ۳۰ هزار مداح در کشور فعالیت دارند

خدمت به زائران باید بدون دغدغه سود و زیان باشد

خدمت به زائران باید بدون دغدغه سود و زیان باشد

محتوای مداحی‌ها باید غنی و با استناد دینی باشد

محتوای مداحی‌ها باید غنی و با استناد دینی باشد

افطاری ۱۰۰ ساله در حسینیه جعفر صدرالعلما

افطاری ۱۰۰ ساله در حسینیه جعفر صدرالعلما

مذاکره با سرمایه‌گذاران برای پروژه «حضرت خدیجه»/ میرباقری فیلمنامه را بازنویسی می‌کند

مذاکره با سرمایه‌گذاران برای پروژه «حضرت خدیجه»/ میرباقری فیلمنامه را بازنویسی می‌کند

اجرای نمایش «غربت ماه» ویژه ایام شهادت امام علی(ع)

اجرای نمایش «غربت ماه» ویژه ایام شهادت امام علی(ع)

نذر «مناجات»

نذر «مناجات»

مناجات و سحر خوانی در فرهنگ مردم خراسان شمالی

مناجات و سحر خوانی در فرهنگ مردم خراسان شمالی