یک هزار و 600 مداح در استان اردبیل وجود دارد

یک هزار و 600 مداح در استان اردبیل وجود دارد

دهقان‌نیری مجددا دبیر همایش پیرغلامان شد

دهقان‌نیری مجددا دبیر همایش پیرغلامان شد

تجلیل از سه پیشکسوت مداحی در همایش مداحی زنجیرزنی

تجلیل از سه پیشکسوت مداحی در همایش مداحی زنجیرزنی

دیدار اعضای هیئت مدیره دعبل با خانواده مرحوم حاج علی آهی

دیدار اعضای هیئت مدیره دعبل با خانواده مرحوم حاج علی آهی

هفده مجلس شبیه‌خوانی

هفده مجلس شبیه‌خوانی

جلسه هم‌انديشی هيئات مسلميه برگزار شد

جلسه هم‌انديشی هيئات مسلميه برگزار شد

خون تازه‌ای در شریان تئاتر آیینی ریخته شده است

خون تازه‌ای در شریان تئاتر آیینی ریخته شده است

تعدد و تعارض دستگاه‌های فرهنگی

تعدد و تعارض دستگاه‌های فرهنگی